DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"
EERSTE ANIMALES-VOORDRACHT

TWEEDE ANIMALES-VOORDRACHT

DERDE ANIMALES-VOORDRACHT

VIERDE ANIMALES-VOORDRACHT