PUBLICATIES

EERSTE ANIMALES-VOORDRACHT (2015)
J.A.R.A.M. van Hooff, De symbiose van de mens & andere soorten. Een voortdurende bron van conflict


TWEEDE ANIMALES VOORDRACHT (2016)
M. TH. Frankenhuis, Op leven en dood. Onverbrekelijk verbonden- mens en natuur, dier en welzijn


DERDE ANIMALES VOORDRACHT (2017)
M. Mendl & E.S. Paul, Getting to the Heart of Animal Welfare. The Study of Aninmal Emotion


VIERDE ANIMALES-VOORDRACHT (2018)
T.B. Rodenburg en S.S. Arndt, Hoe is jouw welzijn? Vraag het aan het dier zelf
 
DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"