"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0)35 5268869
Email

info@animales.nl
PUBLICATIES
PUBLICATIES

EERSTE ANIMALES-VOORDRACHT (2015)
J.A.R.A.M. van Hooff, De symbiose van de mens & andere soorten. Een voortdurende bron van conflict


TWEEDE ANIMALES VOORDRACHT (2016)
M. TH. Frankenhuis, Op leven en dood. Onverbrekelijk verbonden- mens en natuur, dier en welzijn


DERDE ANIMALES VOORDRACHT (2017)
M. Mendl & E.S. Paul, Getting to the Heart of Animal Welfare. The Study of Aninmal Emotion