"het bevorderen van het welzijn van dieren in de ruimste zin des woords"
Telefoonnummer

+31(0)35 5268869
Email

info@animales.nl
HET BESTUUR
HET BESTUUR WORDT THANS GEVORMD DOOR:

Mevr. dr. Willy H. Metz, voorzitter
Mevr. dr. Yvonne R.A. van Zeeland, waarnemend secretaris
R.J. van Tol,  R.A., penningmeester
Mevr. drs. Edske J. Meijerink

Adviseurs:
Prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff
Drs. V.M.C. Rijsman
Mevr. dr. I.A. WolframmSecretariaat:
Schapendrift 15
1272 NA  HUIZEN
Tel.: +31(0)35 5268869
E-mail: info@animales.nl
Fiscaal nummer: 8071 31 933
Bankrekening nr. NL86TRIO0391075233