DOELSTELLING

"het bevorderen van het welzijn van dieren
in de ruimste zin des woords"
VIERDE ANIMALES-VOORDRACHT

Op 2 november 2018 is in
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49 te Utrecht, de Vierde Animales-Voordracht gehouden.
Prof. dr. ir. T.B. Rodenburg, Hoogleraar Dierenwelzijn
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
&
Prof. dr. S.S. Arndt, Hoogleraar Diergedrag
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
Hielden een dialoog met als onderwerp "Hoe is jouw welzijn? Vraag het aan het dier zelf."